Vi börjar i bön!

Bönevecka inför hösten

Tisdag 22 augusti
09.00 – vi ber för …
Vårt Fiskebäck – vår värld – och den höst som ligger framför oss.

18.00 – vi ber för …
Våra Gudstjänster – stora & små mötesplatser – om en atmosfär av tillväxt, lovsång & tillbedjan.

Onsdag 23 augusti
18.00 – vi ber för …
Vårt utåtriktade arbete – att fler ska få lära känna Guds kärlek

Torsdag 24 augusti
18.00 – vi ber för…
Vårt barn & ungdomsarbete – alla våra gamla & nya ledare