Om oss och vår tro

JESUS KRISTUS ÄR HERRE
Equmeniakyrkan Fiskebäck består av människor som tror på den Gud som bibeln berättar om och som visat sig i Jesus Kristus. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Det gemensamma är en vilja att följa Jesus Kristus och att växa i tro.

VÄXTPLATS
Vi tror att alla människor längtar efter en djupare mening med livet. Vår kyrka vill vara en mötesplats för samtalet om livet och om Gud. En plats där vi kan hjälpa varandra att upptäcka mer om vem Jesus är och vad den kristna tron har att ge. Hit är alla välkomna – oavsett om man redan har en tro, eller om man söker en tro.

ENGAGEMANG
Att engagera sig för människor i såväl närområde som utöver vår värld är ett fundament i den kristna församlingen. Vi är alla delaktiga i uppdraget att sprida det glada budskapet. Equmeniakyrkan Fiskebäck deltar aktivt i detta världsförbättrande arbete.

OMSORG & GEMENSKAP
Ensam är inte stark. För att må bra behöver vi vänner och gemenskap. I vår kyrka försöker vi hitta former där gemenskapen och omsorgen kan växa. Målet är att alla som kommer till kyrkan ska känna sig sedda, välkomna och behövda. Vi tror på den lilla gruppens stora möjligheter. Därför finns så kallade Basgrupper där man har möjlighet att lära känna varandra på ett djupare plan.