Bön

Bön är centralt i den kristna tron.

Förutom att bön kan ske var man än befinner sig och när som helst,
finns det några tillfällen där vi möts för att be tillsammans.
Alla är givetvis välkommen att vara med på våra olika bönesamlingar
i Equmeniakyrkan Fiskebäck.

Om du har ett böneämne som du vill att vi skall be för så är du välkommen att skicka in det till: bon@fiskeback.com  Böneämnet kommer då till våra pastorer med tystnadsplikt som gärna ber för det, om du uttryckligen skriver att vi gärna får be för det i gudstjänsten kan vi även be för det tillsammans med våra förebedjare och i våra gudstjänster.