PÅ GÅNG

Kommande evenemang

Bibelstudie på Zoom.

Bibelstudie på Zoom och 8 personer efter anmälan i kyrkan. Tema: Hur blir man en kristen? Daniel Demming. Se hemsidan

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring. Vi samlas kl. 10 på parkeringen i anslutning till Vättlestugan (Adressen är Kryddnejlikegatan 9). Anmälan Se hemsidan.

Barnkyrka

BK-Fire för ålder 6-9 år söndagar kl 10. Samling vid elden på baksidan av kyrkan.

Gudstjänst

Equmeniakyrkan vi längtar efter. Predikan Joakim Hagerius. Sång och Musik Carl Eksmo, Niklas Ekberg med flera. Sänds via Facebook och YouTube.