PÅ GÅNG

Närmast i kalendern

Gudstjänst

"Tema: Heliga vanor-Bibelläsning". Predikan Daniel Demming. Sång av Manna, E Ackeby, A Hallberg och E Vennman m fl. Nattvard. Barnkyrka o Söndagsklubb