PÅ GÅNG

Närmast i kalendern

Gudstjänst

"Kallelsen till Guds rike". Predikan Daniel Demming. Sång och Musik Josefine Rodenteg. Sänds via Facebook och YouTube och för personer i kyrkan.

Gemensam sommargudstjänst

Gemensam sommargudstjänst i Fiskebäckskyrkan. Tema "Att lämna nätet". Matteus 4:18-22.  Predikan Anton Ahlmark. Sång och musik Viktor Alnervik

Bibelsamtal

Bibelsamtal i Fiskebäckskyrkan. Anna Ahlström.

Gemensam sommargudstjänst

Gemensam sommargudstjänst i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Tema "Predikan från berget". Matt. 5-7. Anna Ahlström . Sång och musik Olga Hogedal och Britt-Marie Hermansson.

Bibelsamtal

Bibelsamtal i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Daniel Demming.