Fishers Creek

Welcome to our international English speaking church.
Fischers Creek gather for Sunday service and Sunday School in Önneredsgården every Sunday at 16:00. For more information:

Fishers Creek International Church | Loving God, Loving People

Världen möts i Önnered – artikel från församlingbladet nummer 2, 2023.

Varje söndag träffas människor från alla jordens hörn till gudstjänst i Önneredsgården. Paul Emmanuel och Elena Johnas, som är ledare för Fishers
Creek, har själva upplevt hur viktig den gemenskapen var när de kom nya till
Sverige. Fishers Creek är en del av Equmeniakyrkan Fiskebäcks verksamhet sedan början av 2000-talet. Idag består gemenskapen av ett 30-tal personer, inklusive barn. Tidvis har det varit betydligt fler.

– Under pandemiåren kom det nästan inga nya, men nu ser vi att fler hittar vägen till Önneredsgården, berättar Paul och Elena. De kom själva från
Indien 2017 då Paul fått arbete i Sverige. Elena har sedan dess utbildat
sig och arbetar nu som konditor. När de blev en del av Fishers Creek så hade
många av dem som tidigare varit aktiva lämnat. – Det är en utmaning
för vår gemenskap att många är här för en kortare tid, kanske ett par år. Sedan
återvänder man hem eller bosätter sig i ett annat land. Men under senare tid har vi sett att fler stannar längre vilket gör det möjligt för oss att arbeta mer långsiktigt. För ett par år sedan blev det en förändring i ledarskapet i Fishers Creek och många av de mest aktiva lämnade. Paul och Elina säger
att de har fått mycket stöd av pastorerna i Equmeniakyrkan Fiskebäck som nu bland annat predikar två gånger i månaden.

– Vi är en mycket blandad grupp som kommer från många olika traditioner, men vi försöker inte tala så mycket om skillnaderna utan fokuserar på det som förenar. Förutom i gudstjänsterna träffas den lilla gemenskapen också på zoom. Paul och Elina betonar de små gruppernas betydelse. Inte minst för dem som kommer ensamma till Sverige och inte har familj. De ser gärna ett utökat samarbete med den svenska delen av församlingen, men säger samtidigt att de också behöver en gemenskap där människor med liknande erfarenheter av
att vara nya i landet, att kämpa med språket och lära känna en ny kultur – både i kyrkan och i samhället.

– När man kommer till ett nytt sammanhang så blir det särskilt viktigt att ha en kyrka att gå till. I Fishers Creek har vi olika bakgrunder men det gemensamt att den kristna tron är en viktig del av våra liv. Daniel Demming, pastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck, gläds över gemenskapen med den internationella delen av församlingen och vill se att den utvecklas ännu mer.

– Det känns otroligt positivt att ha gemensamma gudstjänster och jag hoppas
att det ska bli ett regelbundet inslag i vår verksamhet. Vi har mycket att lära av
varandra och att fira gudstjänst tillsammans visar att vi hör samman i tron. Jag tror att vi mår bra av att se bredden av den kristna kyrkan, inte bara i vårt land utan i hela världen.

CHRISTINA LARSSON