Samtal & själavård

Att i ett samtal få möta en annan medmänniska kan ibland vara både nödvändigt och värdefullt. Det behovet kan vara allt ifrån akut p.g.a. av någon livskris eller bara bestå i vardagsbekymmer.

Alla samtal med våra pastorer sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

Om du vill prata med någon särskild av våra pastorer är du välkommen att kontakta dem direkt eller vända dig till Peter Baric som har ett samordningsansvar. Nedan finns kontaktuppgifter. Ring, skicka mail, SMS eller ett brev så kommer du att bli kontaktad.

Samordningsansvarig:

Peter Baric – omsorgspastor

Mobil: 0734-290493
Mail: peter.baric@fiskeback.com
Brev: Citrusgatan 16, 426 54 Västra Frölunda