Samtal & själavård

Att i ett samtal få möta en annan medmänniska kan ibland varan både nödvändigt och värdefullt. Det behovet kan vara allt ifrån akut pga av någon livskris eller bara bestå i vardagsbekymmer.

I Equmeniakyrka Fiskebäck finns det en själavårdsgrupp som består av medmänniskor i lite olika åldrar. Dessa finns till för den som vill mötas i ett enskilt vardagligt samtal och själavård. Dessutom finns församlingens pastorer tillgängliga för samtal. Finns behov av att träffas som par är det också möjligt. Alla samtal sker under tystnadslöfte eller tystnadsplikt (pastorer) och är kostnadsfria.

Om du vill prata med någon särskild av våra pastorer är du välkommen att kontakta dem direkt eller vända dig till Peter Baric som har ett samordningsansvar. Nedan finns kontaktuppgifter. Ring, skicka mail, SMS eller ett brev så kommer du att bli kontaktad.

Samordningsansvarig:

Peter Baric – omsorgspastor

Mobil: 0734-290493
Mail: peter.baric@fiskeback.com
Brev: Citrusgatan 16, 426 54 Västra Frölunda