Medlem i Equmeniakyrkan Fiskebäck

Funderar du på att bli medlem i Equmeniakyrkan Fiskebäck?

Equmeniakyrkan Fiskebäck är en gemenskap där tron på Jesus Kristus är det som förenar oss. Här är alla välkomna som vill tro och följa Jesus tillsammans!

Att blir medlem innebär att man ser Equmeniakyrkan Fiskebäck som sitt andliga hem, delar gemenskapen och ansvaret för församlingen.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

Daniel Demming (Församlingsföreståndare)
Peter Baric (Omsorgspastor)
Maria Davidsson (Ungdomspastor)