Församlingsbladet

Ca 4 gånger om året publicerar vi och delar ut Församlingsbladet i närområdet.

Här tänker vi spara alla blad för den som vill veta mer om vad som ligger bakom oss.

Kalendern i bladen publiceras med reservation för ändringar. I hemsidans kalender hittar du de senaste uppdateringarna.