Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften, en procent av din inkomst, dras på skattsedeln. Ett bekvämt sätt att ge pengar till församlingen och samtidigt stötta andra församlingar.

70 % går direkt till den församling som du själv väljer. 20 % går till församlingar med särskilda behov. Pengarna delas ut som bidrag till församlingar som behöver stöd för att t ex klara anställning av pastor eller där det är angeläget med en extra resurs, som diakon eller musikledare.

10 % går till församlingars pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till att starta nya församlingar.

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet eller ge dubbel kyrkoavgift. Beslutet gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas senast 31 oktober året innan kyrkoavgiften ges.

Mer info här: http://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/