Välkommen till Fiskebäck Soul Children, en kör för årskurs 4-9.
Vi är anslutna till den internationella körrörelsen Soul Children.
Du kan läsa mer om den här soulchildren.se  eller kika på filmen om soulchildren här…

Kören arbetar i projektform och lägger här upp tider för sina övningar!

Under våren 2022 i Önneredsgården 

  • Fredagen 4/2 kl. 17.45 övning i Önneredsgården
  • Fredagen 25/2 kl. 17.45 övning i Önneredsgården
  • Fredagen 25/3 kl. 17.45 övning i Önneredsgården
  • Fredagen 29/4 kl. 17.45 övning i Önneredsgården
  • Fredagen 20/5 kl. 17.45 övning i Önneredsgården

Vi medverkar i gudstjänsten  3/4

KONTAKT

Niklas Ekberg
0734-29 04 97
niklas.ekberg@fiskeback.com

Hillie Nygård
0734-29 04 92
hillie.nygard@fiskeback.com