Ungdomsmöte

En fredag i månaden samlas vi till ungdomsmöte kl. 20.00. Det är en gudstjänst anpassad för ungdomar där du har möjlighet att närma dig och lära känna Gud. På ett ungdomsmöte sjunger vi lovsånger tillsammans, någon predikar från Bibeln och därefter har vi gott om tid för lovsång och bön.

Efter mötet är det tonårscafé för den som vill fika, spela fifa, pingis, spel eller bara hänga.

Hit är alla välkomna, oavsett om du har en tro eller inte.

Varmt välkommen!

Följ oss på Instagram – fiskebackung

 

KONTAKT

Hillie Nygård

Maria Davidsson