Söndag i Fiskebäck

GUDSTJÄNST 11.00 (p.g.a. pandemin visas gudstjänsterna på Facebook och YouTube)

Välkommen att fira gudstjänst med oss!
I Equmeniakyrkan Fiskebäck möts människor i alla åldrar, med olika bakgrund för att fira gudstjänst. Gudstjänsten är en central del av vår församling, vi tror att där 2 eller 3 är samlade i Jesu namn där är också han mitt ibland oss, som han har lovat. Gud möter oss i sitt ord, i nattvarden och bönen, i lovsången och i gemenskapen med andra människor. I gudstjänsten ryms hela livet, både fest och sorg, tro och tvivel.

Har du ett böneämne du vill att vi ber för i gudstjänsten kan du antingen höra av dig till någon av våra pastorer innan Gudstjänsten, eller skriva en lapp till vår förbönslåda under gudstjänsten.

BARNKYRKAN & SÖNDAGSKLUBBEN
I regel har vi Barnkyrkan och söndagsklubb varje söndag. Barnkyrkan för barn 4-9 år gamla är indelad i 3 åldersgrupper. Söndagsklubben är en grupp med 10-13 år. Läs mer om Barnkyrkan

KYRKKAFFE
I regel har vi kyrkkaffe efter varje Gudstjänst, alla välkomna!