Samarbeten


Vi är en del av Equmeniakyrkan som är Sveriges yngsta kyrkosamfund. Det bildades
4 juni 2011 då tre frikyrkor; Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan, valde att gå samman och bilda ett nytt samfund. Equmeniakyrkan beskriver sig själv och sitt uppdrag enligt följande formulering:
”En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen”

 


Det mesta av församlingens barn och ungdomsarbete sker genom equmenia som är en ungdomsorganisation med ca 30.000 medlemmar i Sverige. Equmenia Fiskebäck (tidigare SMU) är en lokalförening inom denna organisation. Målet för allt arbete är att barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

 

KYRKORNA I VÄSTAER
Lokal ekumenik (kontakt mellan olika kyrkor i västra Göteborg)
Equmeniakyrkan Fiskebäck har goda ekumeniska kontakter med kyrkorna i Västra Göteborg.
Det innebär att pastorer och präster träffas ett par gånger per år. Ett mer fördjupat samarbete finns mellan frikyrkorna genom en årligt återkommande gemensam konferenshelg.

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda. Tillsammans med dem gör vi bl.a. studiecirklar och konserter.

 

 


Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.


Reningsborg är en hjälporganisation på kristen grund. Det övergripande målet med verksamheten är att hjälpa människor till bättre livsvillkor. Det gäller både människor i vår närhet och människor i andra länder.

 

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.