Ungdomskören

Ungdomskören är en projektkör som övar och uppträder vid speciella tillfällen, info kring när kören startar upp och övar annonseras om på hemsida & sociala medier.