Personliga uppgifter och dataskydd – GDPR

Personliga uppgifter

Vi vill informera om hur vi som församling hanterar dina personuppgifter med anledning av att GDPR-lagen (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen) började gälla 25 maj 2018 och ersätter PuL (Personuppgiftslagen).

Den nya lagen innebär att kraven på hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps och integritetsskyddet stärks. Det är en positiv förändring eftersom du nu får tydligare information om hur dina personuppgifter hanteras.

I samband med detta är det är viktigt att nämna för dig som är medlem i församlingen, att ditt medlemskap inte förändras. Du är fortfarande en del av vår församlingsgemenskap. Vi vill också informera dig som är deltagare hos oss och finns med i vår kursverksamhet eller bidrar under Barnmarknaden hur vi behandlar dina uppgifter.

Vi som församling använder Equmeniakyrkans digitala medlemsregister Repet, som har ett bra skydd för personuppgifter bland annat genom säker inloggning och ett uppdaterat register, vilket gör att Repet svarar upp mot dataskyddsförordningens alla krav. Utöver Repet jobbar vi så att de personuppgifter som finns i bland annat församlingsboken, protokoll, mail, utskickslistor med mera ska hanteras i enlighet med den nya GDPR-lagen. Om personuppgifter är felaktiga ska de snarast rättas till.

Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas med i vårt register, kan du begära att vi plockar bort dem. Har du några frågor om detta eller vill göra en sådan begäran så vänder du dig till: info@fiskeback.com

Det kan vara bra att veta att dina uppgifter får delas inom Equmeniakyrkan och i församlingen, men lämnas inte ut till någon utomstående utan ditt samtycke.

Styrelsen Equmeniakyrkan Fiskebäck