Coronaviruset

Coronaviruset – covid-19

Senast uppdaterat 20201110, kl. 12:00

Equmeniakyrkan Fiskebäck följer noga den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan centralt och kommer huvudsakligen att följa deras rekommendationer.

Då det har kommit nya direktiv från Folkhälsomyndigheten för oss som bor i Västra Götaland kommer vi nu att återgå till enbart digitala gudstjänster. Detta är också vad Equmeniakyrkan rekommenderar församlingarna att göra. Det innebär att följande gudstjänster inte kommer att kunna erbjuda några platser för besökande. I kyrkan kommer det bara att finnas medverkande, såsom ljud och bildtekniker, musiker, kyrkvärdar, gudstjänstledare och predikant. Detta innebär även att tisdagarnas Eftertanke och torsdagarnas Kvällsgudstjänst ställs in under denna period. Denna förändring kommer att gälla fram t o m den 19 nov om inte Folkhälsomyndigheten kommer med nya besked innan dess.

Efter samtal med gruppledarna för flera aktiviteter kommer här en lista på konkreta följder i vår verksamhet och för vår personal:

 • Vi sänder istället så mycket som möjligt via Facebook och Youtube. Detta gäller även alla öppna samlingar i vår församling. OBS Från och med 29 oktober firas gudstjänst utan besökare i lokalen.
 • https://www.facebook.com/EqumeniakyrkanFiskeback/ 
 • https://www.youtube.com/c/EqumeniakyrkanFiskebäck/featured
 • Tonår pausar fram till och med 19 november.
 • Luciafirandet är i år tyvärr inställt.
 • Tillhör du en av riskgrupperna och har frågor eller vill ha hjälp med att handla så är du välkommen att ringa till Tommy Larsson 0767-955700. Har du möjlighet att hjälpa till att handla för andra så är du välkommen att skicka ett mail till: ekonomi@fiskeback.com
 • Äventyrs– och Upptäckarscout har sin verksamhet utomhus och i någon grupp kommer vi att ha anmälan vid behov.
 • Manna & Popcorn har avslutat terminen på grund av det rådande smittoläget.
 • Babysången har avslutat terminen på grund av det rådande smittoläget.
 • RPG har beslutat att ställa in sina samlingar tills vidare, när de startar igen kommer de att informera om detta via predikoturerna.
 • I samråd med Barnmarknadens ledare har vi beslutat att ställa in barnmarknaden 21/3 och 18/9 alla som har bokat nummer med mera kommer att informeras om detta och informationen kommer att spridas via våra hemsidor och sociala medier. Gruppen har förhoppningen att genomföra barnmarknaden senare men vill inte binda upp sig till ett datum i dagsläget.
 • Vi ställer inte in övriga samlingar per automatik utan avvaktar och beslutar från fall till fall.
 • Personalen och ordförande samtalar kontinuerligt kring utvecklingen så att våra samlingar följer de råd som myndigheterna ger.

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande Coronaviruset. Deras senaste uppgifter och rekommendationer finner ni här:

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

 

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats.

Läs mer: Krisinformation.se 

Daniel Demming, Pastor & Föreståndare, daniel.demming@fiskeback.com

Nya riktlinjer för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober att lätta på restriktionerna om att undvika sociala kontakter med andra som gällt specifikt för äldre. Istället uppmanas nu äldre att följa samma rekommendationer som alla andra i samhället för att fortsätta att minska smittspridningen av covid-19. Anledningen till beslutet är bland annat en ökad psykisk ohälsa i den här gruppen och det finns även ett uppdämt vårdbehov bland de här personerna

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Categories: Okategoriserade