Om Sjöscout

Sjöscouterna är en del av verksamheten i SMU Fiskebäck-Önnered som bedrivs av Missionskyrkan i Fiskebäck. Sjöscouterna har funnits sedan 1970-talet med stor iver och är fortfarande en livaktig verksamhet.

Segling sker under sommarhalvåret med uppehåll några veckor mitt i. Under vinterhalvåret träffas vi i SMU-gården Önnered för olika aktiviteter som handlar om segelteori, säkerhet, knopar och sjökort. Detta blandas upp med lekar och tävlingar, utflykter eller besök. Den sociala delen är jätteviktig i vår verksamhet för då svetsas gruppen ihop vilket behövs när vi är ute och seglar. I och med att Sjöscouterna är en del av Fiskebäcks Missionskyrka har vi också ett andligt innehåll i form av en kort andakt med bön vid varje samling. Men självklart måste du inte vara en kristen för att finnas med som deltagare.

Våren avslutas med ett riktigt roligt läger där vi under flera dagar och i olika övningar får öva våra seglingskunskaper. Dagarna innehåller såklart andra roliga programpunkter, allt för att vi ska ha en så bra vecka som möjligt!

Du får bli en Sjöscout från hösten det året du fyller 10 år. Inga förkunskaper krävs! Och självklart kan du vara äldre då du kommer med. Vid 15års-åldern får du vara hjälpledare och ”vanlig” ledare vid 18års-åldern.

 

Categories: Barn & ungdomsverksamheter