Målsättning

Vår målsättning är att tidigt kunna fånga upp unga människor för att kunna ge dem intresse för segling, förmedla goda värderingar och en framtidstro. Målet med Sjöscout är inte att bli elitseglare men vi vill att barn och ungdomar skall få en bra grund av ledaregenskaper och erfarenheter inför yrkeslivet.

Categories: Barn & ungdomsverksamheter