Basgrupper

 

Bilderna av vad en församling är och hur den fungerar är många i bibeln.
Ett uttryck som förekommer är ”ett hjärta och en själ”.

”Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt.” Apg 4:32

För att kunna röra sig mot att mer bli ett hjärta och en själ är det nödvändigt med mindre grupper i en stor församling. Där kan relationer fördjupas och mer i våra liv bli delat med andra. I Equmeniakyrkan Fiskebäck har vi därför Basgrupper. Som namnet antyder så tänker vi att dessa grupper utgör basen för församlingen. Det finns ca 25 sådana grupper i församlingen. En Basgrupp består av 6-12 personer. En viktig praktisk aspekt och orsak till detta är att man som grupp ska kunna mötas i hemmen. När man möts delar man en måltid, livet och bönen med varandra. Vill du också komma med i en basgrupp ska du höra av dig till Peter Baric.

 

KONTAKT
Peter Baric