Välkommen med i någon av våra 3 barnkörer!

Barnkörerna i Equmeniakyrkan Fiskebäck är öppna för alla som vill vara med. Vi tror att musiken är viktig och vill lära barnen vad det är att sjunga och vara del av en kör. Vi jobbar med sångglädje och gemenskap. Under terminen träffas vi en gång i veckan för övning och utöver det framträder barnkörerna vid olika tillfällen i kyrkans verksamhet, så som familjegudstjänster, basarer m.m. Barnkörerna har en kristen prägel. Vi är tydliga med att vi är en kyrka och vi sjunger om Gud och om sådant vi tycker är viktigt, så som vänskap, mångfald, att vi är älskade som vi är och om hopp för en bättre värld. Barnkörerna är en del av equmenia (fd. SMU).

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19
Att sjunga i kör ses som en riskfaktor för smittspridning av Folkhälsomyndigheten(FHM). De har därför tagit fram specifika förhållningsregler för körverksamhet. Dessa tar vi med oss då vi planerar för en ny termin med barnkörerna ht-20. Manna kommer att ha övning i kyrksalen med ingång och utgång enbart från ovansidan. Och popcorn kommer att testa Ur & Skur – kör, alltså att vara utomhus hela övningen.

POPCORN
Åldrar: för att vara med i popcorn ska du fyllt 4 år vid terminens start, popcorn är för 4-5 åringar
Dag: Onsdagar
Tid: 17.45-18.15
Plats: Equmeniakyrkan Fiskebäck (Citrusgatan 16)
Här får barnen lära sig sånger, lära sig vad det är att sjunga i kör och lära känna varandra.

Terminsstart: V.37

MANNA Förskoleklass – 3:an
Dag: Onsdag
Tid: 17.45-18.30
Plats: Equmeniakyrkan Fiskebäck (Citrusgatan 16)
Här får barnen barnen lära sig sångteknik och att sjunga i en kör. Vi jobbar med sångglädje och gemenskap.

Terminsstart: V 37

FISKEBÄCK SOUL CHILDREN 4:an -16 år

Fredag 6 november kl. 18.00-19.00 Önneredsgården.
Vi övar & har kul som vanligt med sikte på nästa medverkan söndag den 15 november.

Fredag  13 november kl. 18.00-19.00 Equmeniakyrkan Fiskebäck.
Vi övar & har kul som vanligt med fokus på söndagens sånger.

Söndag 15 november kl. 11.00 ”Jag mötte Jesus på jobbet”. Vi medverkar i Gudstjänsten i vår kyrka. Samling för kören kl. 09.30 OBS! Gudstjänsten Websänds. Se hemsidan med länk.

Under *december månad tar Soulchildren paus då det händer en del annat trevligt i vår kyrka. (*allt beroende på restriktioner dock – med anledning av Covid -19.)

START Datum för vårterminen 2021 blir: Fredagen den 22 januari kl. 18.00 i Önneredsgården. Då sparkar vi igång igen!

KONTAKT
Popcorn: Agneta Rubensson 0709-793187
Manna: Emma Vennman
0706-047568
Fiskebäck Soul Children: Niklas Ekberg 0734-290497