Musikskolan

Equmeniakyrkan i Fiskebäck bedriver en musikskola
där vi i erbjuder undervisning i piano, gitarr, bas, sång och trummor.

För mer information eller för intresseanmälan,
kontakta vår expedition info@fiskeback.com.

 

VÅR MUSIKSKOLA

Anmälan och kö
– Anmälan till musikskolan görs via info@fiskeback.com
– I anmälan lämnas namn, telefonnummer och epostadress, samt ålder på barnet som ställts i kö.
– Alla som anmäls hamnar i vår kö. Därifrån får man plats i tur och ordning.
– För att gå i vår musikskola behöver du ha fyllt 6 år. Vi har ingen övre åldersgräns.

Terminen
– Inför terminsstarten erbjuds eleven plats genom att läraren hör av sig för att sätta upp lektionstid.
– Eleven bistår med följande uppgifter: Namn, P.nr, Adress, Tel, epost, målsman och ev. Syskon i musikskolan. Uppgifterna hanteras av vår expeditionspersonal.
– 1 lektion är 20 minuter lång. ( Piano 30 minuter lång) Terminen är 12 lektioner. Läraren anpassar innehållet utefter elevens förmåga.
– Varje termin avslutas med konsert, alla elever rekommenderas att delta då detta är en viktig del av elevens lärande.

Ekonomi
– Musikskolan kostar 1800 kr/termin. 20 minuters lektion. Varje elev faktureras 1 ggr/termin.
– Från och med HT 2021 kostar 2700 kr/termin. 30 minuters lektion. Varje elev faktureras 1 ggr/termin.
– Vi erbjuder syskonrabatt, 200 kr dras av från avgiften för syskonet.
– Vår musikskola är inte vinstdrivande, eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.