Åkerhus

Var fjärde lördag kl 12 ansvarar Equmeniakyrkan Fiskebäck för musikandakt på Åkerhus.
Någon av församlingens musiker medverkar tillsammans med en pastor.

KONTAKT
Peter Baric