Språkcafé

Varje måndag kl.17-19 har språkcafét öppet.

Hit är du välkomen som vill träna dig i att prata svenska,
du som vill ha läxhjälp eller knyta nya kontakter.

KONTAKT
Christina Larsson 0733-443578