Rockskola

För dig som är 13 år och mer och vill spela i band
finns det möjlighet i vår rockskola. Vi tar både emot
färdiga band men också enskilda elever som vill bli
en del av ett band.

Rockskolan drivs i samarbete med stadsdelen och studieförbundet Bilda.

KONTAKT
Lina Marklund