Församlingskören

Församlingskören jobbar i projektform,
Här finns information om kommande projekt!

OBS! ny tid och plats för våra övningar inför första advent!

KONTAKT
Lina Marklund.