Kul att du är intresserad av vår Konfirmationsläsning!

Konfirmationsläsningen hos oss i Equmeniakyrkan Fiskebäck är en grundkurs i kristen tro för dig som går i årskurs 8. Den består av konfirmationsläsning en onsdagkväll i veckan, ett längre och ett kortare läger och 12 gudstjänstbesök under året. Vi tycker att närvaron vid dessa tillfällen är viktigare än den mätbara kunskapen hos konfirmanden. Du behöver varken vara döpt eller kristen för att läsa vår konfirmation. 

Vi vill att det skall vara roligt att läsa konfirmation hos oss och lägger mycket energi på att bygga en god gemenskap i konfirmationsgruppen. I början av året indelas alla i konfirmander i mindre grupper som följs åt extra nära under året. Förutom föreläsning i storgrupp så sker mycket av vår undervisning i samtalsform i smågruppen, där får alla åsikter uttryckas och vridas och vändas på.

Årets konfirmationsläsning börjar med upprop den 4 september kl.19.00. Anmälan öppnar snart!

Så här kan en vanlig konfasamling se ut:

18:00 – Samtal i den lilla gruppen.

18:30 – Undervisning i storgrupp av pastor eller ungdomsledare

18:50 – Samtal i den lilla gruppen.

19.15 – Andakt

19.35 – Fika

20:00 – Slut

VIKTIGA DATUM 2019/2020

  • 30 augusti. Sista anmälningsdag.
  • 4 september kl.19.00. Upprop och start för både konfirmand och förälder/målsman.
  • 6-7 september. Konfahajk på Västkustgården.
  • 8 september kl.11.00. Bibelutdelning i gudstjänsten.
  • 4 dec. Sista konfan för terminen.
  • 8 jan. Terminsstart.
  • 11 jan. Heldag på Donsö.
  • 4-8 april. Konfaläger. (Påsklovet)
  • 6 maj. Konfirmandernas redovisning kl.19.00.
  • 17 maj. Konfirmationsgudstjänst.

Här hittar du fikalistan för konfa 2018/19

KONTAKT:

Peter Baric, Pastor med inriktning undervisning och omsorg

Erik Eklund, Ungdomsledare

Hannah Aspenes, Barn & ungdomsledare

Anton Ahlmark, Ungdomspastor (Börjar i Juli)