Globalt engagemang

ARBETSSÄTT
Globala rådet bedrivit flera olika aktiviteter så som utlandsengagemang utanför Sveriges gränser samt inspiration och informationsarbete i församlingen. Vårt utlandsengagemang visar sig i att vi stöder Equmeniakyrkans internationella arbete samt samarbetar med Diakonias partnerorganisation Conafed i Kongo. Exempel på inspiration och informationsarbete är de studiecirklar, temadagar och utbildningstillfällen om globala frågor som vi anordnar med jämna mellanrum.

VISION
Globala rådets vision är att vara ett aktivt och synligt råd, inte bara i Kongo, inte bara under olika temadagar i Equmeniakyrkan Fiskebäck, utan ett råd vars arbete får synliggöras genom församlingens arbete och ställningstaganden. Det vi arbetar med ska inte bara vara en del i församlingens budget, utan även få påverka hur vi agerar, både på individnivå och som församling. Vårt engagemang ska bidra till förändring både utanför Sveriges gränser såväl som där vi står och verkar.

CONAFED
Equmeniakyrkan Fiskebäck har sedan 2016 stöttat Diakonias partnerorganisation Conafed. Conafed (Comité National Femme et Développement – Nationella kommittén för kvinnor och utveckling) är ett nätverk av 360 organisationer utspridda över hela Kongo. De arbetar med hushåll, föreningar, kyrkor, företag och offentlig sektor så att de tillsammans kan skapa ett samhälle där män och kvinnor delar samma rättigheter och skyldigheter. Deras huvudkontor ligger i Kinshasa och utöver det har de 11 regionala kontor. Globala rådet har tillsammans med Diakonias Sverigekontor samt ansvariga personer från Conafed påbörjat planeringen av en resa till Kongo och Conafed under hösten 2017.

HÄLSNING FRÅN CONAFED

Celestine Nyange har en liten butik där hon säljer fisk och kött.

”Vi har nu möjlighet att skörda mer. Den vinst jag gjort har gjort det möjligt för mig att bygga färdigt taket på min affär. På mornarna arbetar jag på fälten och på eftermiddagarna arbetar jag i min affär och kan då sälja till dem som är påväg hem efter att ha arbetat på fälten under dagen.” 

Menkao village ligger en timmas bilfärd från Kinshasa. 

Diakonia’s Civsam partner CONAFED stödjer kvinnliga bönders genom att träna den i odlingsteknik, jämställdhet och kvinnligt ledarskap mm. detta för att öka deras möjlighet att odla och skörda bättre. Dom inkluderar även deras män och andra män i samhället i sina aktiviteter. Varje projekt har även en lyssnarklubb där man möts för att lyssna och diskutera radioprogram som CONAFED/REFED producerar och sänder. CONAFED är en nationell platform och dess regionala organisation kallas REFED.

HÖSTEN 2019

29/9 Konsumtion-Hållbart lärjungaskap
Tillsammans med Studieförbundet Bilda har Equmeniakyrkan Fiskebäck glädjen att få bjuda in till en föreläsning och workshop på temat Konsumtion-Hållbart lärjungaskap? Gästar och föreläser gör Johannes Widlund, ordförande i organisationen God jord, kristna för miljö och rättvisa. Söndag 29 sept kl. 13.00.

Studiecirkeln Slow Fashion med start 6 oktober
Mellan 2000 och 2010 ökade medelsvensken sin klädkonsumtion med 50%. Det är ingen en hållbar utveckling. Därför bjuder Equmeniakyrkan Fiskebäck in till en studiecirkel om Slow Fashion i höst. 6/10, 13/10, 20/10 kl 13-15 och 24/10 kl 19-21. Under de fyra träffarna som Slow Fashion-cirkeln består av behandlas frågor som rör problemen med klädindustrin, hur man känner igen bra kvalitet, för- och nackdelar med olika material. Deltagarna får reflektera över sin egen konsumtion och innehållet i den egna garderoben, och sista tillfället för cirkeln får kunskapen omsättas i handling genom en klädbytardag.

KONTAKT
Sandra Melin 0702-695853