Välkommen till Fiskebäck soul children, en kör för åk 4-9.
Vi är anslutna till den internationella körrörelsen soul children.
Du kan läsa mer om den här soulchildren.se  eller kika på filmen om soulchildren här…

Kören arbetar i projektform och lägger här upp tider för sina övningar!

KONTAKT
Lina Marklund