Välkommen till Fiskebäck soul children, kör för åk 4-9.
Vi är anslutna till den internationella körrörelsen soul children.
Du kan läsa mer om den här soulchildren.se  eller kika på filmen om soulchildren här…

Kören arbetar i projektform och lägger här upp tider för sina övningar!

VÅRETRMINEN 2019


8 mars – Fredag – Körövning 18-19
22 mars – Fredag – Körövning 18-19
5 april – Fredag – Körövning 18-18.30 i KYRKAN följt av Tweenies!
7 april – Söndag – Medverkan i Gudstjänst samling 10.00
4 maj – Lördag – kördag 09.30-12.30
5 maj – Söndag – Medverkan i Gudstjänst samling 10.00

KONTAKT
Lina Marklund