Author Archive: lina

Parkering till parkering 14 jan 2020

14 januari har vi en samling kring Gudstjänsten. Tanken är att alla vi som arbetar med gudstjänsterna på olika sätt ska mötas och dela erfarenheter och visioner för framtiden. Är du kyrkvärd, kapellmästare, organist, gudstjänstledare, förebedjare nattvardstjänare, ljudtekniker, bildtekniker, med i barnkyrkan eller serveringsgrupp? I så fall ska du komma på denna samling kl. 19-21! […]

Continue Reading

Kongo-berättelser 13/10-19

Under 12 dagar i sept/okt har en delegation från församlingen varit i Kimpese i Kongo-Kinshasa där de besökt bl.a. fotbollsprojekt, sjukhus och kyrkor. Ett av uppdragen har varit att undersöka om vi kan etablera ett samarbete och utbyte med församlingen i Kimpese. Efter gudstjänsten den 13 oktober kl. 13.00 berättar församlingens representanter om resan och […]

Continue Reading