Fotoutställning i fastan

Inför fastan 2020 bad vi församlingens medlemmar, och de som ville, att skicka in sina naturbilder. Vi ville med hjälp av glimtar från vår vackra planet skapa förundra, glädje och tacksamhet inför den oerhörda skapelse vi får vara en del av. Vår tro och förhoppning är att förundran över skapelsen också väcker en längtan att ta hand om och vårda den.

Bilderna ramades in och hängdes i kyrkan för att alla skulle få ta del av dem, nu finns de till försäljning och allt överskott går till Equmeniakyrkans trädplanteringsprojekt i Kongo Brazzaville.

Söndag den 26/4 kl. 12-13 är man välkommen till kyrkan för att köpa tavlor. De kosta 200 kr/st.

Här nedan kan du se alla bilder.

Categories: Okategoriserade