Coronaviruset

Coronaviruset – covid-19

Senast uppdaterat 20200327, kl. 18:00

Equmeniakyrkan Fiskebäck följer noga den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan centralt och kommer huvudsakligen att följa deras rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har den 27 mars bett regeringen stoppa samlingar med mer än 50 deltagare och deras bedömning att risken för smittspridning av Coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Detta innebär att vi från och med 27 mars kl. 14:00 stänger samtliga gudstjänster och öppna samlingar i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Flera grupper kan komma att fortsätta digitalt och vi arbetar aktivt med att sända så många gudstjänster som möjligt via nätet.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Efter samtal med gruppledarna för flera aktiviteter kommer här en lista på konkreta följder i vår verksamhet och för vår personal:

 • Då rekommendationen är inga samlingar på mer än 50 deltagare skall äga rum så kommer vi inte att fira öppna gudstjänster tills vidare. Vi hoppas istället kunna sända så mycket som möjligt via Facebook och Youtube. Detta gäller även alla öppna samlingar i vår församling.
 • Från och med söndagen 22/3 kommer vi även att sända gudstjänsterna via församlingens Facebook sida för att kunna inkludera fler. https://www.facebook.com/EqumeniakyrkanFiskeback/ 
 • Tillhör du en av riskgrupperna och vill ha hjälp med att handla eller något ärende så är du välkommen att ringa till Marcus Holgersson 0739-43 11 21. Har du möjlighet att hjälpa till att handla så är du välkommen att skicka ett mail till: marcus.holgersson@chalmers.se
 • Konfa: Vi kommer inte att kunna fortsätta att träffas personligen i konfagruppen då vi är så många, vi arbetar nu med att ordna fortsatta samlingar via nätet, mer information kommer att skickas ut till alla konfirmander.
 • Konfalägret: Vi har följt utvecklingen och följderna av coronaviruset och den smittspridning som finns. Vi har diskuterat med medicinsk expertis, gjort en gedigen riskbedömning och vi har kommit fram till att vi tyvärr inte kommer kunna genomföra konfalägret som planerat. Vi ledare tycker det är väldigt tråkigt, men det känns som att det är detta beslut som måste tas. Konfahögtiden: Tyvärr kommer vi inte heller kunna genomföra högtiden i maj, utan kommer att hitta ett nytt datum. Detta eftersom högtiden samlar flera hundra deltagare och att det är många som reser långt för att delta i gudstjänsten. Vi tittar fortfarande på om det går att genomföra redovisningen av dramat på ett säkert och bra sätt. 
 • Earth Hour: I samråd med Lena Bergström och Globala rådet har vi beslutat att ställa in föredraget och middagen utan endast fira gudstjänst via nätet 20:30-21:00. Daniel Demming, Peter Baric och Eleonor Ackeby med flera medverkar.
 • Klädbytardagen 29/3 är tyvärr uppskjuten, vi återkommer med ett nytt datum när det närmar sig.
 • Äventyrs– och Upptäckarscout har pausat sin verksamhet fram till och med påsk. När verksamheten återupptas kommer informationen att finnas här på sidan samt skickas till föräldrarna.
 • Vi har beslutat att pausa övningarna för Manna & Popcorn tills vidare men hoppas kunna starta upp igen efter påsk, självklart beroende på hur läget ser ut då. Detta innebär även att vi inte kommer att delta i Gudstjänsten nu på söndag 29/3
 • Babysången har pausat åtminstone fram till 16/4 information har skickats ut till årets deltagare och kommer finnas uppdaterat på denna sida.
 • Vi har i samråd med serveringsansvariga den 13/3 beslutat att tillsvidare att ställa in serveringen efter gudstjänsten, när vi återupptar serveringarna kommer det att informeras här på denna sida.
 • Vi har valt att ställa in de kvarvarande serveringarna av Pastakyrkan.
 • Erikshjälpen har tillsammans med oss beslutat att ställa in vår gemensamma konsert 29/3, då hela deras turné kommer att ställas in.
 • RPG har beslutat att ställa in sina samlingar tills vidare, när de startar igen kommer de att informera om detta via predikoturerna.
 • I samråd med Barnmarknadens ledare har vi beslutat att ställa in barnmarknaden 21/3, alla som har bokat nummer med mera kommer att informeras om detta och informationen kommer att spridas via våra hemsidor och sociala medier. Gruppen har förhoppningen att genomföra barnmarknaden senare, innan sommaren om det är möjligt men vill inte binda upp sig till ett datum i dagsläget.
 • Vårbasarens ansvariga har enats om att skjuta upp Vårbasaren tills vidare. Om situationen skulle förändras till det bättre så håller de öppet för att kanske genomföra basaren vid ett senare tillfälle, kanske då delvis utomhus vid Önneredsgården.
 • Vi ställer inte in övriga samlingar per automatik utan avvaktar och beslutar från fall till fall.
 • Personalen och ordförande samtalar kontinuerligt kring utvecklingen så att våra samlingar följer de råd som myndigheterna ger.

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset. Deras senaste uppgifter och rekommendationer finner ni här:

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

 

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats.

Läs mer: Krisinformation.se 

Daniel Demming, Pastor & Föreståndare, daniel.demming@fiskeback.com

Categories: Okategoriserade