Parkering till parkering 14 jan 2020

14 januari har vi en samling kring Gudstjänsten.
Tanken är att alla vi som arbetar med gudstjänsterna på olika sätt ska mötas och dela erfarenheter och visioner för framtiden. Är du kyrkvärd, kapellmästare, organist, gudstjänstledare, förebedjare nattvardstjänare, ljudtekniker, bildtekniker, med i barnkyrkan eller serveringsgrupp? I så fall ska du komma på denna samling kl. 19-21!

Varmt välkommen!

Categories: Församlingen