Julstugan 15-16 november, 2019

Julstugan närmar sig! Den 15-16 november fylls kyrkan med mycket liv, rörelse och härlig julstämning. De pengar som samlas in ligger som ekonomisk grund för hela barn- och ungdomsarbetet som bedrivs av Equmenia i Fiskebäck och Önnered. Om du kan vara med och hjälpa till att bidra med vinster, sälja lotter, baka, servera eller diska så kontakta

Jonathan Breikss          jonathanbreikss@gmail.com
Daniel Demming           daniel.demming@fiskeback.com

fredag 18-21

lördag 10-13

Om du redan nu vill skänka en gåva till Julstugan kan du göra det via kollektomaten på kyrktorget.

Categories: Barn & ungdomsverksamheter, Evenemang, Puffar