Kongo-berättelser 13/10-19

Under 12 dagar i sept/okt har en delegation från församlingen varit i Kimpese i Kongo-Kinshasa där de besökt bl.a. fotbollsprojekt, sjukhus och kyrkor. Ett av uppdragen har varit att undersöka om vi kan etablera ett samarbete och utbyte med församlingen i Kimpese. Efter gudstjänsten den 13 oktober kl. 13.00 berättar församlingens representanter om resan och vad som kan bli vägen framåt i vårt utbyte. Varmt välkommen!

Categories: Okategoriserade