Barnkyrkan

Välkommen till Barnkyrkan i Equmeniakyrkan Fiskebäck!

Barnkyrkan samlas i regel varje söndag kl.11.00 och inleder alltid med att vara med i den stora gudstjänsten. En bit in gudstjänsten bjuds alla barn – som vill – fram på estraden för att leda församlingen i Barnkyrkans sång för att sedan fortsätta med egna samlingar en trappa ner. Några gånger per termin stannar vi kvar och firar gudstjänst med alla åldrar.

En trappa ner möts barnen i följande åldersindelade grupper.

4-5 år (Man är välkommen fr.o.m. hösten man fyller 4 år.)

6-7 år

8-9 år

10-13 år (Se mer under Söndagsklubben.)

När: Söndag 11.00-12.15
Var: Equmeniakyrkan Fiskebäck (Citrusgatan 16)

KONTAKT
Madeleine Johnsson
0706-95 57 62