Åkerhus

Var fjärde lördag kl 12 ansvarar Fiskebäcks Missionskyrka för musikandakt på Åkerhus.
Någon av församlingens musiker medverkar tillsammans med en pastor.

KONTAKT
Peter Baric