Åkerhus

Varje lördag kl 12:00 är det musikandakt på ålderdomshemmet Åkerhus. Equmeniakyrkan Fiskebäck håller i det en gång i månaden.

Följande lördagar är Equmeniakyrkan Fiskebäck ansvariga:

22 februari. Sång och musik av Glädjeskaparna.

21 mars. Sång och musik av Annmargret Karlsson och Maria Baric.

18 april. Sång och musik av barnkören Popcorn.

16 maj. Sång och musik av Britt-Marie och Bert-Gunnar Hermansson.

13 juni. Sång och musik av Glädjeskaparna.